top of page

Llegat:

  • 2 fig Allò que una generació llega a una altra.

Patrimoni:

  • 2 Conjunt de testimonis que formen l'herència cultural de la societat, com les tradicions, els costums, l'art, el llenguatge, l'entorn, el paisatge, etc.

El patrimoni personal està compost pels béns que una persona hereta dels seus
ascendents i pel conjunt de béns, valors i crèdits que ostenta per l’esforç d’un mateix.
Aquest patrimoni es llega o es transmet per disposició testamentària o per la
transmissió familiar d’una empresa o d’un ofici. Però un empresari o un professional no
només té un patrimoni quantificable, format pels béns econòmics que pot transmetre
en herència.

També té un patrimoni particular, individual, propi, inalienable, que pot i hauria de
transmetre com a llegat personal als seus descendents i a la societat. Allò que hem fet
i que som ens identifica i tenim un deure moral de testimoniar-ho, de transmetre-ho
generacionalment.
Podem deixar un sentiment de pertinença i de transcendència
familiar i també un compromís amb la comunitat o la humanitat en qualsevol camp en
què projectem la nostra acció.

El patrimoni personal és la feina feta, l’esforç, el bagatge, l’exemple d’honestedat i de
responsabilitat social, la voluntat d’agraïment i de compromís amb la comunitat,... som
tot això alhora. Som el que fem, i serem el que deixem o lleguem. La nostra
empremta serà la nostra memòria.

El llegat, el patrimoni personal, és la baula entre l’ascendència i la descendència:
d’on venim i on anem (o on voldríem anar). Perquè som com som. I això no s’improvisa. La memòria individual o d’una empresa no són un capital que es pugui perdre. Tothom

té una història per explicar, un compromís a mantenir, una acció a desenvolupar per la societat i per les futures generacions. Un prestigi i una reputació... però, també, un deure social.

què fem, què podem fer pel vostre llegat personal

 

Cal preparar i treballar aquesta transmissió personal i patrimonial d’acord amb la
identitat, la singularitat o la dèria de cadascú... Cal fer allò que ens agrada, allò que cal
fer o allò que creiem que és millor de fer.


Teniu un patrimoni artístic, arquitectònic o documental que voleu endreçar o mostrar? Teniu o voleu crear una col·lecció singular i la voleu gestionar
adequadament?


Voleu invertir en cultura? Voleu comprar art o adquirir patrimoni històric?
Teniu o voleu fer una biblioteca especialitzada?


Voleu preservar un patrimoni natural o cultural? Hi ha algun monument o 

espai natural que vulgueu custodiar?


Teniu ganes de fer acció solidària a prop de casa o arreu del món?


Voleu promoure accions sectorials? En l’àmbit de la salut, l’esport, l’educació,

la cultura,...


Teniu una fundació i voleu gestionar-la adequadament o repensar-la? Voleu crear

una fundació per a algun objecte en concret?

Voleu que pensem què podeu fer i com?

Us assessorem en tot el procés.

bottom of page